Skip to main content Skip to main nav

Valorisatie: Scoren met kennis (KIWK)

De kennis en inzichten die zijn opgedaan in de Kennisimpuls Waterkwaliteit, moeten hun weg vinden naar de praktijk om daar hun nut te bewijzen. In het project Valorisatie van de Kennisimpuls is gewerkt aan het uitwisselen, benutten en borgen van de kennis in de praktijk.

In de Kennisimpuls Waterkwaliteit is gepoogd met voorrang die kennis en inzichten te verwerven, die een versnelde verbetering van de waterkwaliteit mogelijk maken. Het uiteindelijke succes van het programma wordt echter voor een groot deel bepaald door de vraag of we in staat zijn de opgedane kennis en inzichten te verbinden met de praktijk van waterschap en waterbeheer. Dat is waar kennisvalorisatie om de hoek komt kijken: het verwaarden van de kennis.

In dit project is gewerkt aan een goede uitwisseling van wetenschappelijke kennis en praktijkkennis en aan het toegankelijk en toepasbaar maken van wetenschappelijke inzichten in de praktijk.

De opbrengsten van dit project vind je onder het tabblad Resultaten.