Skip to main content Skip to main nav

Deltafacts: altijd de nieuwste feiten over klimaat, waterbeheer en waterkwaliteit

Hoe beschermen we Deltaland Nederland tegen de gevolgen van klimaatverandering? Hoe spelen we in op de effecten daarvan: langdurige droogte, extreme neerslag, hoge rivierafvoeren en toenemende verzilting? En hoe zorgen we in dit licht voor een goede ecologische waterkwaliteit?

Er wordt voortdurend nieuwe kennis ontwikkeld om deze vragen te kunnen beantwoorden. Om ervoor te zorgen dat deze kennis zich verspreidt, zijn weg vindt naar waterbeheerders en optimaal wordt benut, laat STOWA ‘Deltafacts’ opstellen.

Deltafacts zijn online kennisdossiers met een korte, krachtige samenvatting van de ‘state of the art' kennis over een bepaalde kennisvraag op het gebied van waterbeheer, klimaatverandering en waterkwaliteit.

TitleOnderwerp
ReserveringszoneWaterveiligheid, Waterveiligheidsbeleid en regelgevingBekijk deltafact
Richtlijn Overstromingsrisico's (ROR)Waterveiligheid, Waterveiligheidsbeleid en regelgevingBekijk deltafact
Robustness of fresh waterWaterveiligheid, Delta facts, English versionsBekijk deltafact
RobuustheidWaterveiligheid, (Innovatieve) dijkconceptenBekijk deltafact
Room for the riverWaterveiligheid, Waterveiligheidsbeleid en regelgevingBekijk deltafact
Salt intrusionZoetwatervoorziening, Delta facts, English versionsBekijk deltafact
Salt-tolerant cropsZoetwatervoorziening, Delta facts, English versionsBekijk deltafact
Sand nourishmentsWaterveiligheid, Het kustsysteemBekijk deltafact
Sedimentaire systeem van de WaddenzeeZoetwatervoorziening, VerziltingBekijk deltafact
SensorenWaterveiligheid, (Innovatieve) dijkconceptenBekijk deltafact
SensorsWaterveiligheid, Delta facts, English versionsBekijk deltafact
Soil as a bufferZoetwatervoorziening, Delta facts, English versionsBekijk deltafact
Soil moisture-based irrigation Zoetwatervoorziening, Delta facts, English versionsBekijk deltafact
Soil Organic Matter and its Importance for Water ManagementZoetwatervoorziening, Delta facts, English versionsBekijk deltafact
Spatial development in and on flood defencesWaterveiligheid, Delta facts, English versionsBekijk deltafact
Stabiliteit veenkadesWaterveiligheid, Waterveiligheidsbeleid en regelgevingBekijk deltafact
Sturingsinstrumentarium voor een vitale bodemLumbricus: klimaatrobuuste hogere zandgronden, Implementeren en uitvoeren: hoe regelen we het?Bekijk deltafact
The beneficial re-use of dredged materialWaterveiligheid, Het kustsysteemBekijk deltafact
VerdampingZoetwatervoorziening, DroogteBekijk deltafact
Vergrijzing van grondwaterWaterkwaliteit, Kennisimpuls WaterkwaliteitBekijk deltafact
Verzekeren van overstromingsschadeWaterveiligheid, Waterveiligheidsbeleid en regelgevingBekijk deltafact
Waterreservoirs op bedrijfsniveauZoetwatervoorziening, DroogteBekijk deltafact
Zoetwater zelfvoorzienendheid in de landbouwLumbricus: klimaatrobuuste hogere zandgronden, Opschalen en combineren: wat is het effect (lokaal en regionaal)?
Bekijk deltafact
Zoetwater zelfvoorzienendheid van de landbouwZoetwatervoorziening, DroogteBekijk deltafact
ZoetwatervoorzieningZoetwatervoorziening, DroogteBekijk deltafact
ZoutindringingZoetwatervoorziening, VerziltingBekijk deltafact
Zouttolerantie van teeltenZoetwatervoorziening, VerziltingBekijk deltafact