Deltafacts: altijd de nieuwste feiten over klimaat, waterbeheer en waterkwaliteit

Hoe beschermen we Deltaland Nederland tegen de gevolgen van klimaatverandering? Hoe spelen we in op de effecten daarvan: langdurige droogte, extreme neerslag, hoge rivierafvoeren en toenemende verzilting? En hoe zorgen we in dit licht voor een goede ecologische waterkwaliteit?

Er wordt voortdurend nieuwe kennis ontwikkeld om deze vragen te kunnen beantwoorden. Om ervoor te zorgen dat deze kennis zich verspreidt, zijn weg vindt naar waterbeheerders en optimaal wordt benut, laat STOWA ‘Deltafacts’ opstellen.

Deltafacts zijn online kennisdossiers met een korte, krachtige samenvatting van de ‘state of the art' kennis over een bepaalde kennisvraag op het gebied van waterbeheer, klimaatverandering en waterkwaliteit.

TitleOnderwerp
Pricing of water for agricultureZoetwatervoorziening, Delta facts, English versionsBekijk deltafact
Rainwater lensesZoetwatervoorziening, Delta facts, English versionsBekijk deltafact
Reduce flood risks by compartmentalisation dikesWaterveiligheid, Delta facts, English versionsBekijk deltafact
Regelbare drainageZoetwatervoorziening, DroogteBekijk deltafact
RegenwaterlenzenZoetwatervoorziening, DroogteBekijk deltafact
Remote Sensing voor waterveiligheidWaterveiligheid, Waterveiligheidsbeleid en regelgevingBekijk deltafact
Remote sensing waterkwantiteits- en waterkwaliteitsbeheerZoetwatervoorziening, PeilbeheerBekijk deltafact
Remote sensing waterkwantiteits- en waterkwaliteitsbeheerZoetwatervoorziening, DroogteBekijk deltafact
Reserve areaWaterveiligheid, Delta facts, English versionsBekijk deltafact
ReserveringszoneWaterveiligheid, Waterveiligheidsbeleid en regelgevingBekijk deltafact
Richtlijn Overstromingsrisico's (ROR)Waterveiligheid, Waterveiligheidsbeleid en regelgevingBekijk deltafact
Robustness of fresh waterWaterveiligheid, Delta facts, English versionsBekijk deltafact
RobuustheidWaterveiligheid, (Innovatieve) dijkconceptenBekijk deltafact
Room for the riverWaterveiligheid, Waterveiligheidsbeleid en regelgevingBekijk deltafact
Salt intrusionZoetwatervoorziening, Delta facts, English versionsBekijk deltafact
Salt-tolerant cropsZoetwatervoorziening, Delta facts, English versionsBekijk deltafact
Sand nourishmentsWaterveiligheid, Het kustsysteemBekijk deltafact
Sedimentaire systeem van de WaddenzeeZoetwatervoorziening, VerziltingBekijk deltafact
SensorenWaterveiligheid, (Innovatieve) dijkconceptenBekijk deltafact
SensorsWaterveiligheid, Delta facts, English versionsBekijk deltafact
Soil as a bufferZoetwatervoorziening, Delta facts, English versionsBekijk deltafact
Soil moisture-based irrigation Zoetwatervoorziening, Delta facts, English versionsBekijk deltafact
Soil Organic Matter and its Importance for Water ManagementZoetwatervoorziening, Delta facts, English versionsBekijk deltafact
Spatial development in and on flood defencesWaterveiligheid, Delta facts, English versionsBekijk deltafact
Stabiliteit veenkadesWaterveiligheid, Waterveiligheidsbeleid en regelgevingBekijk deltafact
The beneficial re-use of dredged materialWaterveiligheid, Het kustsysteemBekijk deltafact
Verzekeren van overstromingsschadeWaterveiligheid, Waterveiligheidsbeleid en regelgevingBekijk deltafact
Waterreservoirs op bedrijfsniveauZoetwatervoorziening, DroogteBekijk deltafact
ZoetwatervoorzieningZoetwatervoorziening, DroogteBekijk deltafact
ZoutindringingZoetwatervoorziening, VerziltingBekijk deltafact