Skip to main content Skip to main nav

Deltafacts: altijd de nieuwste feiten over klimaat, waterbeheer en waterkwaliteit

Hoe beschermen we Deltaland Nederland tegen de gevolgen van klimaatverandering? Hoe spelen we in op de effecten daarvan: langdurige droogte, extreme neerslag, hoge rivierafvoeren en toenemende verzilting? En hoe zorgen we in dit licht voor een goede ecologische waterkwaliteit?

Er wordt voortdurend nieuwe kennis ontwikkeld om deze vragen te kunnen beantwoorden. Om ervoor te zorgen dat deze kennis zich verspreidt, zijn weg vindt naar waterbeheerders en optimaal wordt benut, laat STOWA ‘Deltafacts’ opstellen.

Deltafacts zijn online kennisdossiers met een korte, krachtige samenvatting van de ‘state of the art' kennis over een bepaalde kennisvraag op het gebied van waterbeheer, klimaatverandering en waterkwaliteit.

TitleOnderwerp
Hergebruik van effluentZoetwatervoorziening, DroogteBekijk deltafact
Impact rapid decrease water levelWaterveiligheid, Delta facts, English versionsBekijk deltafact
Informatievoorziening bij calamiteitenWaterveiligheid, CrisisbeheersingBekijk deltafact
Innovatieve dijkconcepten in het WaddengebiedWaterveiligheid, Het kustsysteemBekijk deltafact
Kansinschatting falen waterkeringenWaterveiligheid, Waterveiligheidsbeleid en regelgevingBekijk deltafact
Klimaatverandering en grondwaterbeheer stedelijk gebiedRuimtelijke adaptatie, Stedelijk waterbeheerBekijk deltafact
Managed realignmentWaterveiligheid, (Innovatieve) dijkconceptenBekijk deltafact
Managed realignmentWaterveiligheid, Het kustsysteemBekijk deltafact
Mangrove restorationWaterveiligheid, Het kustsysteemBekijk deltafact
Meerlaagsveiligheid in de praktijkWaterveiligheid, (Innovatieve) dijkconceptenBekijk deltafact
MicroplasticsWaterkwaliteit, Kennisimpuls WaterkwaliteitBekijk deltafact
Mogelijke lange-termijneffecten van grootschalige geothermie op grondwaterkwaliteitWaterkwaliteit, Kennisimpuls WaterkwaliteitBekijk deltafact
Monitoringstrategieën voor het meten van de effectiviteit van beekherstelprojectenLumbricus: klimaatrobuuste hogere zandgronden, Opschalen en combineren: wat is het effect (lokaal en regionaal)?
Bekijk deltafact
Natte teeltenZoetwatervoorziening, DroogteBekijk deltafact
Nieuwe normering van waterveiligheidWaterveiligheid, Beoordelen waterkeringenBekijk deltafact
Ondergrondse waterbergingZoetwatervoorziening, VerziltingBekijk deltafact
OnderwaterdrainageZoetwatervoorziening, DroogteBekijk deltafact
Ontwikkelpaden voor een natuurlijker functioneren van beken een riviertjesLumbricus: klimaatrobuuste hogere zandgronden, Implementeren en uitvoeren: hoe regelen we het?Bekijk deltafact
Opkomende stoffen in grondwaterWaterkwaliteit, Kennisimpuls WaterkwaliteitBekijk deltafact
Participatieve monitoring in het waterbeheerLumbricus: klimaatrobuuste hogere zandgronden, Implementeren en uitvoeren: hoe regelen we het?Bekijk deltafact
Peilen en vegetatie in stromende waterenLumbricus: klimaatrobuuste hogere zandgronden, Inrichten en beheren: welke maatregelen kun je nemen?Bekijk deltafact
Pricing of water for agricultureZoetwatervoorziening, Delta facts, English versionsBekijk deltafact
Rainwater lensesZoetwatervoorziening, Delta facts, English versionsBekijk deltafact
Reduce flood risks by compartmentalisation dikesWaterveiligheid, Delta facts, English versionsBekijk deltafact
Regelbare drainageZoetwatervoorziening, DroogteBekijk deltafact
RegenwaterlenzenZoetwatervoorziening, DroogteBekijk deltafact
Remote Sensing voor waterveiligheidWaterveiligheid, Waterveiligheidsbeleid en regelgevingBekijk deltafact
Remote sensing waterkwantiteits- en waterkwaliteitsbeheerZoetwatervoorziening, PeilbeheerBekijk deltafact
Remote sensing waterkwantiteits- en waterkwaliteitsbeheerZoetwatervoorziening, DroogteBekijk deltafact
Reserve areaWaterveiligheid, Delta facts, English versionsBekijk deltafact