Skip to main content Skip to main nav

Aquathermie

Aquathermie, warmte en koude uit water, is een duurzaam alternatief voor verwarming en koeling van gebouwen. In potentie kan aquathermie uit oppervlakte- en afvalwater zo’n 50 procent van de gebouwde omgeving verwarmen. Er zijn al tientallen aquathermieprojecten in Nederland. Voor verdere opschaling is meer onderzoek nodig, onder meer naar naar juridische, ecologische en technische aspecten. STOWA werkt hiervoor samen met de Unie van Waterschappen, Netwerk Aquathermie en warmtecollectief WarmingUP.

Onderzoeksthema's

Ecologische effecten

Het is belangrijk mogelijke ecologische effecten van aquathermie zorgvuldig te onderzoeken. Temperatuurverlaging van oppervlaktewater kan effect hebben op bijvoorbeeld het onderwaterleven. Er is hierover al een Deltafact verschenen, met de actuele stand van kennis op dit gebied. Een handreiking die wij laten opstellen maakt de te maken afwegingen inzichtelijk. Ook is een monitoringplan in de maak om de kennis over ecologische effecten uit te breiden. Als je thermische energie wint uit afvalwater kan dit ook nadelige effecten hebben, namelijk voor de efficiëntie van de rioolwaterzuivering. Hier doet WarmingUP nader onderzoek naar.

Samenwerking

Het toepassen van aquathermie vraagt nieuwe vormen van samenwerking in de warmteketen. Welke rol kunnen waterschappen en andere decentrale overheden het beste spelen bij het bevorderen van aquathermie? Welke consequenties heeft dit voor de eigen organisatie? Antwoorden hierop zoeken we in het onderzoek naar de governance van aquathermie. Voor de samenwerking met energiecoöperaties stelt de Unie een handreiking op. Eerdere ervaringen met nieuwe samenwerkingen delen we in het rapport ‘Leren van praktijkervaringen aquathermie’.

Bij deze nieuwe technieken en samenwerkingen duiken ook nieuwe juridische vraagstukken op. Deze heeft  de Unie geïnventariseerd. Naar aanleiding hiervan is een Handreiking Waterbelangen in de warmtetransitie opgesteld. Onderwerpen van onderzoek zijn onder andere nog aanbesteding en de verdeling van schaarse rechten.

Techniek

De technieken rondom aquathermie zijn nog volop in ontwikkeling. Er zijn tal van technische keuzes te maken bij het ontwerp van een aquathermiesysteem. Het rapport en de infographic 'Configuraties voor aquathermie’ maken je hierin wegwijs. Ervaringen met verschillende toepassingen delen we in het rapport ‘Leren van praktijkervaringen aquathermie’.