Skip to main content Skip to main nav

Ontwikkelingsprogramma Regionale Waterkeringen (ORK): Visie & beleid

In dit project zijn visies ontwikkeld voor de beleids- en kennisagenda van de meest recente fases van het Ontwikkelingsprogramma Regionale Keringen, ORK III en ORK IV

Visie: Verder bouwen op een goed fundament

Deze (hernieuwde) visie formuleert de beleids- en kennisagenda voor het komende decennium op het gebied van de regionale waterveiligheid. De visie werd ontwikkeld in een samenwerking tussen waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat. > Meer informatie en download

Op basis vand eze visie is een concrete uitwerking en invulling gemaakt, in een programmaplan. > Meer informatie en download

Programma: Slim investeren en uitlegbaar veilig

Het Ontwikkelingsprogramma Regionale Keringen ORK levert (sinds 2004) met praktijkgerichte kennis en kunde een bijdrage aan het op orde krijgen en houden van de regionale keringen in ons land. Het programmaplan ORK-IV beschrijft hoe dat in de periode 2020-2023 vorm krijgt en waar de opgaven liggen. 'Slim investeren' en 'uitlegbaar veilig' zijn hierbij sleutelbegrippen. Het gaat hierbij om doelmatigheid:  hoe kunnen we slim investeren om op een optimale manier de veiligheidsfunctie van de keringen te realiseren en de keringen te beheren in een dynamische omgeving en daarmee de gewenste veiligheid van een gebied  bereiken? > Meer informatie en download