Skip to main content Skip to main nav

Publicaties

Hieronder treft u een overzicht aan van STOWA-publicaties. De publicaties zijn gratis te downloaden. Hebt u een vraag? Stuur dan een mail naar stowa@stowa.nl.

Zoeken naar publicaties

Vul een publicatienummer of trefwoord in

Titel Onderwerp Rapportnummer
Database Regenwater Water in de stad
StraaDkrant #5 De ondergrond als kans Klimaatbestendige stad
StraaDkrant #3 Bewoners: Samen maken we de straaD Klimaatbestendige stad
NKWK-KBS-kenniskrant #4 'HoogWater' Klimaatbestendige stad
SAMWAT dag 18-11-1987; 'meet-, signalerings- en regelsystemen Inspecteren, beheren en onderhouden * 01
The SAMWAT database for computer models in water management * 02
Kwaliteit van meetgegevens; rapport van de gelijknamige SAMWAT-werkgroep * 03
Beleidsanalyse voor het Nederlandse Waterbeheer; uitgegeven ter gelegenheid van het afscheid van K.P. Blumenthal Van kennis naar praktijk * 04
Specificaties voor meetsystemen in het waterbeheer; (rapport van de SAMWAT werkgroep (3)' * 05
Sturing in het waterbeheer Van kennis naar praktijk * 06
Computermodellen in het waterbeheer; het SAMWAT modellenbestand Van kennis naar praktijk * 07
Beleidsanalyse in het waterbeheer Van kennis naar praktijk * 08
Modelleren op maat Aanwijzen, normeren, toetsen en verbeteren * 09
Automatisering van de waterbeheersing Van kennis naar praktijk * 10
25 jaar Toegepast onderzoek waterbeheer, Jubileumsymposium STOWA 13 september 1996 Diversen * 11
Interactieve Planvorming gericht op Effectiviteit en Acceptatievorming (IPEA) Aanwijzen, normeren, toetsen en verbeteren * 12
Communicatie voor beleidsprocessen; IPEA als denklijn voor maatwerk Diversen * 12a
Beslissen in de dagelijkse waterbeheersing Inspecteren, beheren en onderhouden * 13
Draagvlak voor het waterbeheer Van kennis naar praktijk * 14
Levende Stadswateren Water in de stad * 15