Skip to main content Skip to main nav

Publicaties

Hieronder treft u een overzicht aan van STOWA-publicaties. De publicaties zijn gratis te downloaden. Hebt u een vraag? Stuur dan een mail naar stowa@stowa.nl.

TitelOnderwerpRapportnummer
StraaDkrant #5 De ondergrond als kansKlimaatbestendige stad
StraaDkrant #3 Bewoners: Samen maken we de straaDKlimaatbestendige stad
SAMWAT dag 18-11-1987; 'meet-, signalerings- en regelsystemenInspecteren, beheren en onderhouden* 01
The SAMWAT database for computer models in water management* 02
Kwaliteit van meetgegevens; rapport van de gelijknamige SAMWAT-werkgroep* 03
Beleidsanalyse voor het Nederlandse Waterbeheer; uitgegeven ter gelegenheid van het afscheid van K.P. BlumenthalVan kennis naar praktijk* 04
Specificaties voor meetsystemen in het waterbeheer; (rapport van de SAMWAT werkgroep (3)'* 05
Sturing in het waterbeheerVan kennis naar praktijk* 06
Computermodellen in het waterbeheer; het SAMWAT modellenbestandVan kennis naar praktijk* 07
Beleidsanalyse in het waterbeheerVan kennis naar praktijk* 08
Modelleren op maatAanwijzen, normeren, toetsen en verbeteren* 09
Automatisering van de waterbeheersingVan kennis naar praktijk* 10
25 jaar Toegepast onderzoek waterbeheer, Jubileumsymposium STOWA 13 september 1996Diversen* 11
Interactieve Planvorming gericht op Effectiviteit en Acceptatievorming (IPEA)Aanwijzen, normeren, toetsen en verbeteren* 12
Communicatie voor beleidsprocessen; IPEA als denklijn voor maatwerkDiversen* 12a
Beslissen in de dagelijkse waterbeheersingInspecteren, beheren en onderhouden* 13
Draagvlak voor het waterbeheerVan kennis naar praktijk* 14
Levende StadswaterenWater in de stad* 15
Rationeel plannen en begroten van onderhoud in het waterbeheer, ontwikkeling van Gisratio een geografisch beslissingsondersteunend systeemInspecteren, beheren en onderhouden* 16
Historische sluizen en stuwen, waardering en instandhoudingSysteembenadering waterveiligheid* 20