Skip to main content Skip to main nav

Ecologische sleutelfactoren voor stromende wateren

drupel icon icon icon icon icon icon icon icon icon

Wat bepaalt de waterkwaliteit?

Voor stromende wateren zijn tien sleutelfactoren opgesteld, die helpen om het watersysteem te begrijpen. Het zijn de bepalende factoren voor een goed functionerend watersysteem. De iconen van de ESF’s leiden naar de pagina’s met de publicaties over de ESF’s.

funnel icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon

Scan, analyse, evaluatie

Via een globale scan, een analyse en een evaluatie beantwoorden we voor iedere sleutelfactor de vraag of wordt voldaan aan de randvoorwaarden voor een gezond watersysteem. Soms is een nadere analyse nodig. De kennis over alle ecologische sleutelfactoren samen geeft, mét de kennis over de huidige ecologische toestand van het watersysteem, het begrip dat nodig is om (kosten)effectieve maatregelen te formuleren.

Beoordelingen van sleutelfactoren

De afweging of maatregelen daadwerkelijk worden uitgevoerd, hangt af van andere functies die het watersysteem vervult en van bijvoorbeeld kosten. Voor wat betreft de afweging met andere functies kan de sleutelfactor Context behulpzaam zijn. Op basis van de afweging en het daaropvolgende besluit kan worden overgegaan tot uitvoering van maatregelen. Als de maatregelen zijn uitgevoerd, is het belangrijk om de analyse met ESF’s te evalueren (volgen en sturen).

Afweging en besluit Uitvoering vijfer fish fish