Skip to main content Skip to main nav

Ontwikkelingsprogramma Regionale Keringen (ORK): Herijking veiligheidsbenadering

In dit project wordt gezocht naar mogelijke alternatieven voor de huidige veiligheidsbenadering voor regionale waterkeringen, de zogenoemde indeling in IPO-klassen.

Nederland heeft pas een jaar of twintig veiligheidsnormen voor regionale keringen. Die kwamen na de kadeafschuiving bij Wilnis. Alle regionale keringen worden sinds die tijd ingedeeld in een van vijf zogenoemde IPO-klassen, met oplopende veiligheidsnormen. De afgelopen twintig jaar is veel ervaring opgedaan met de veiligheid van de regionale keringen. Daarbij zijn vragen gerezen of de benodigde investeringen voor de keringen wel altijd doelmatig zijn. Daarom wordt onderzocht of voor de regionale keringen een manier te vinden is waarbij de veiligheid doelmatiger, pragmatischer en beter uitlegbaar bereikt kan worden. In dit project wordt gekeken welke mogelijkheden daarvoro zijn en worden de voor- en nadelen van andere aanpakken tegen elkaar afgweogen.

Zo hebben bij Wetterskip Fryslân, Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de waterschappen Hunze en Aa’s en Aa en Maas pilots gelopen waarin is onderzocht je een nieuwe waterveiligheidsbenadering voor regionale keringen zou kunnen vormgeven. De pilotsgebieden zijn een mooie mix van studiegebieden in een boezemstelsel in laag Nederland, langs een regionale rivier in hoog Nederland en in stedelijk en landelijk gebied.  > Lees meer

Publicaties

Over dit onderwerp zijn al een aantal publicaties verschenen. Die vind je hieronder: