Skip to main content Skip to main nav

Publicaties

Hieronder treft u een overzicht aan van STOWA-publicaties. De publicaties zijn gratis te downloaden. Hebt u een vraag? Stuur dan een mail naar stowa@stowa.nl.

Zoeken naar publicaties

Vul een publicatienummer of trefwoord in

Titel Onderwerp Rapportnummer
'Groen' Poly-electrolyt Energiebesparing 2016-14
'Habitat Suitability', an Ecological Keyfactor in standing waters Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2016-W-02
(Voor)droging van zuiveringsslib in kassen met én zonder restwarmte Energiebesparing 2013-38
1-step® filter als effluentpolishingstechniek Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2009-34
25 jaar Toegepast onderzoek waterbeheer, Jubileumsymposium STOWA 13 september 1996 Diversen * 11
5e Kennisdag inspectie waterkeringen; Samenwerken geeft vorm Inspecteren, beheren en onderhouden 2008-11 VIW
A pan-European survey to strengthen and improve policies and strategic planning regarding river continuity restoration Van kennis naar praktijk 2021-20
Aan het werk met de gedragscode flora- en faunawet voor waterschappen Diversen 2007-05
Aandachtsgebieden veenkaden Inspecteren, beheren en onderhouden 2004-36
Aanleghoogte van nieuwe woningen in relatie tot wateroverlast Klimaatbestendige stad 2010-W-01
Aansluiting en `dun-waterbronnen' op riolering en rwzi. Doelmatigheidsonderzoek Van kennis naar praktijk 1996-11
Aanwassnelheid van regionale baggerspecie en verkenning van mogelijkheden tot baggerpreventie Van kennis naar praktijk 2000-23
AB-systemen. Een inventarisatie Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 1990-02
Achtergrondgehalten en biobeschikbaarheid van probleemstoffen Van kennis naar praktijk 1998-37
Actiefkoolfiltratie op afloop nabezinkank. Demonstratieonderzoek op vier rwzi’s Nieuwe stoffen 2010-27
Actiever actief slib. Onderzoek met zeefbocht op rwzi Ommen Produceren van grondstoffen 2020-33
Actualisatie Meteogegevens voor waterbeheer 2015 Wateroverlast 2015-10
Actualisatie schadefunctie landbouw. Waterwijzer Landbouw Fase 1 Zoetwatertekort & droogte 2013-22
Actualisatie schadefuncties voor de landbouw. Waterwijzer Landbouw tussenfase 2a: plausibiliteitstoets SWAP en enkele verkennende berekeningen Wateroverlast 2013-37
Acuut toxiciteitsonderzoek aan effluenten uitgevoerd door regionale waterkwaliteitsbeheerders Nieuwe stoffen 2001-03