Skip to main content Skip to main nav

Publicaties

Hieronder treft u een overzicht aan van STOWA-publicaties. De publicaties zijn gratis te downloaden. Hebt u een vraag? Stuur dan een mail naar stowa@stowa.nl.

Titel OnderwerpRapportnummer
'Groen' Poly-electrolytEnergiebesparing2016-14
'Habitat Suitability', an Ecological Keyfactor in standing watersRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2016-W-02
(Voor)droging van zuiveringsslib in kassen met én zonder restwarmteEnergiebesparing2013-38
1-step® filter als effluentpolishingstechniekRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2009-34
25 jaar Toegepast onderzoek waterbeheer, Jubileumsymposium STOWA 13 september 1996Diversen* 11
5e Kennisdag inspectie waterkeringen; Samenwerken geeft vormInspecteren, beheren en onderhouden2008-11 VIW
Aan het werk met de gedragscode flora- en faunawet voor waterschappenDiversen2007-05
Aandachtsgebieden veenkadenInspecteren, beheren en onderhouden2004-36
Aanleghoogte van nieuwe woningen in relatie tot wateroverlastKlimaatbestendige stad2010-W-01
Aansluiting en `dun-waterbronnen' op riolering en rwzi. DoelmatigheidsonderzoekVan kennis naar praktijk1996-11
Aanwassnelheid van regionale baggerspecie en verkenning van mogelijkheden tot baggerpreventieVan kennis naar praktijk2000-23
AB-systemen. Een inventarisatieRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)1990-02
Achtergrondgehalten en biobeschikbaarheid van probleemstoffenVan kennis naar praktijk1998-37
Actiefkoolfiltratie op afloop nabezinkank. Demonstratieonderzoek op vier rwzi’sNieuwe stoffen2010-27
Actiever actief slib. Onderzoek met zeefbocht op rwzi OmmenProduceren van grondstoffen2020-33
Actualisatie Meteogegevens voor waterbeheer 2015Wateroverlast2015-10
Actualisatie schadefunctie landbouw. Waterwijzer Landbouw Fase 1Zoetwatertekort & droogte2013-22
Actualisatie schadefuncties voor de landbouw. Waterwijzer Landbouw tussenfase 2a: plausibiliteitstoets SWAP en enkele verkennende berekeningenWateroverlast2013-37
Acuut toxiciteitsonderzoek aan effluenten uitgevoerd door regionale waterkwaliteitsbeheerdersNieuwe stoffen2001-03
Addendum op de Leidraad Toetsen op Veiligheid Regionale Waterkeringen betreffende de boezemkadenAanwijzen, normeren, toetsen en verbeteren2010-22 ORK