Skip to main content Skip to main nav

Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater IPMV

Het Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit afvalwater IPMV heeft tot doel om snel de weg vrij te maken voor veelbelovende verwijderingstechnieken, of mogelijke verbeteringen van bestaande technieken, zodat waterschappen binnen vijf tot zeven jaar meer beproefde verwijderingstechnieken tot hun beschikking hebben waaruit ze de beste keuze kunnen maken voor hun eigen situatie.

In de periode 2019-2023 is een aantal technologieën onderzocht voor de verwijdering van microverontreinigingen (waaronder medicijnen) uit rwzi-afvalwater. Er is hierbij gekeken naar verwijderingsrendementen, kosten en CO2-voetafdruk. Maar ook is gekeken naar de inpassing op Nederlandse rwzi's en welke effecten er optreden in de bedrijfsvoering en het zuiveringsp

Stand van Zaken

In dit overzicht kunt u zien welke (combinaties van) technieken zijn onderzocht, inclusief bijbehorende haalbaarheidsrapportages. Indien van toepassing ziet u ook op welke locatie er een pilot met deze techniek is uitgevoerd en de bijbehorende pilotrapportages. In de laatste kolom 'webinar' krijgt u een link naar een van de vijf webinars (gehouden eind 2023/begin 2024) waarin wordt ingegaan op de onderzochte techniek.  

 rapportage haalbaarheidrapportage 
pilotonderzoek
webinarcontact
POEDER ACTIEF KOOL (PAK)    
Poeder Actief Kool in combinatie met doekfiltratie (Vinkel)2020-212022-45sep-23A. de Wilt
PACAS Nereda (Simpelveld)2020-202023-02sep-23S. Malagón
PACAS in combinatie met doseren ijzerverbindingen2021-37   
Duurzame alternatieven PAK voor PACAS2020-19   
Labtesten duurzame alternatieven actief kool2021-24   
GRANULAIR ACTIEF KOOL (GAK)    
Biological Oxygen-Dosed Active Carbon, BODAC (Emmen)2020-462023-50  
Continu Bio-GAC + lucht (Emmen)2022-112023-51  
O3-Step (Horstermeer)2020-182023-43okt-23M. Bechger
Continu Upflow µGAC + lucht (Hapert)2021-362023-52dec-23A. Deeke
ARVIA2020-17   
OXIDATIEVE TECHNIEKEN    
Ozon en UV  (Aarle Rixtel) 2022-41  
Ultrasound Usoniq (Winterswijk)2020-242023-30okt-23P. Clevering
PAC O3 (Leiden)2020-232023-44okt-23A. de Wilt
Microforce; O3 biofilm (Walcheren)2022-142023-49jan-24N. de Rouck
BO3; biologische voorbehandeling met O3 (Horstermeer)2022-412023-48dec-23A. de Wilt
ALTERNATIEVE ADSORPTIEMIDDELEN     
Cyclodextrines, Dexsorb, Dexfilter (Lelystad)2021-382023-54dec-23J. Dan
AdOx, zeoliet met filtratie (Leiden-Noord)2022-102023-56jan-24J.P. van der Hoek
Zeolieten in wasmiddelen2022-32   
Zandfilters2022-56   
FILTRATIE    
Pharem Filtration System2021-59   
Nanofiltratie (Asten)2020-222023-53jan-24K. Bertens-Zorzalo
Waterfabriek; voorbehandeling - nanofiltratie (Wilp) 2023-47  
Waterfabriek: ozon met keramische microfiltratie  (Wervershoof)2020-252023-46okt-23M.Spruijt
NATUURLIJKE SYSTEMEN    
Natuurlijke systemen2022-42 dec-23J. van den Bulk
OVERIGE STUDIES    
Meten van poederkool in effluent2023-32 sep-23H. Evenblij
Literature study on oxidation products2022-47   
Technische handreiking oxidatieproducten bij ozonisatie2022-48   
Vrijkomen van microverontreinigingen bij vergisting van zuiveringsslib met pak2023-31 sep-23H. Evenblij
Effecten poederkool in slib2023-34   
Robuuste bemonsteringsmethode voor rwzi’s om verwijderingsrendementen van organische microverontreinigingen te bepalen2023-45 jan-24B. Palsma
PFAS  Feb-2024A. Dersen
Antibioticaresistentie  Feb-2024I. Leenen